Pages Navigation Menu

Kleuren | 2. Kleurencirkel Itten

 

Vorige stap

 

In de vorige stap van de online cursus interieur inrichten heb je geleerd waarom kleur belangrijk is in je interieur. In deze stap leggen we je de basis van de kleurencirkel van Johannes Itten uit.

 

Kleurenleer van Johannes Itten

Johannes Itten was Bauhaus docent en zijn kleurenleer is gebaseerd op kleurwerking, hij bestudeerde het esthetische wezen van kleur. De basis van de kleurenleer van Itten is de kleurencirkel die in zijn boek kunst en kleur beschreven wordt. De kleurenleer van Itten wordt nog steeds gedoceerd op de meeste kunstopleidingen.

 

De kleurencirkel

De kleurencirkel is gebaseerd op de drie primaire kleuren: rood, geel en blauw. Daarnaast bestaat de kleurencirkel, door vermenging van de primaire kleuren, uit secundaire kleuren en tertiaire kleuren. Door deze kleuren onderling te mengen, eventueel met zwart en wit, zijn alle kleuren samen te stellen.

 

Kleurencirkel Itten

 

Primaire kleuren

De primaire kleuren zijn geel, rood en blauw. Dit zijn de enige kleuren binnen de kleurencirkel die niet kunnen ontstaan door het mengen van andere kleuren en zijn daarom 100 % zuiver/verzadigd en hebben de meeste stralingskracht. De primaire kleuren vormen de basis van de kleurencirkel en vindt je in de binnenste ring.

 

Tip van de stylist
Wil je een uitgesproken interieur? Kies dan voor primaire kleuren in je interieur om dit kracht bij te zetten.

 

Secundaire kleuren

Secundaire kleuren krijg je door de primaire kleuren in gelijke delen met elkaar te mengen. De secundaire kleuren vind je in de middelste ring van de kleurencirkel. Secundaire kleuren zijn ook nog zuiver/verzadigd, maar hebben iets minder stralingskracht dan primaire kleuren.

Rood + geel = oranje
Rood + blauw = violet
Blauw + geel = groen

 

Tip van de stylist
Wil je zuivere kleuren in je interieur die niet te veel knallen? Kies dan voor secundaire kleuren in je interieur.

 

Tertiaire kleuren

Tertiaire kleuren ontstaan door menging van een secundaire kleur met een primaire kleur en vind je in de buitenste ring van de kleurencirkel. Omdat een tertiaire kleur is opgebouwd uit meer dan 2 kleuren (alle primaire kleuren zitten in een tertiaire kleur verwerkt) is een tertiaire kleur niet meer zuiver. De tertiaire kleuren weerkaatsen minder licht en zijn daardoor minder fel en uitgesproken.

Geel + oranje = geeloranje
Rood + oranje = roodoranje
Rood + violet = roodviolet
Blauw + violet = blauwviolet
Blauw + groen = blauwgroen
Geel + groen = geelgroen

 

Tip van de stylist
Wil je kleuren in je interieur gebruiken die minder aanwezig zijn? Kies dan voor tertiaire kleuren.

 

Complementaire kleuren

Als je de kleurencirkel bekijkt valt op dat de lichte kleuren aan de bovenkant zitten en donkere kleuren aan de onderkant. Aan de rechterkant van de kleurencirkel vind je de warme kleuren rood, oranje en geel. Aan de linkerkant vind je de koele kleuren blauw, groen en violet. Iedere kleur heeft een complementaire kleur met welke hij het grootste contrast vormt. Deze complementaire kleuren staan tegenover elkaar in de kleurencirkel en vormen samen in de juiste verhouding zwart.  Deze kleuren versterken elkaar en leveren een spannend beeld op. Complementaire kleuren zijn:

Rood + groen
Violet + geel
Blauw + oranje

 

Tip van de stylist
Complementaire kleuren versterken elkaar, wil je een blauwe bank goed op laten vallen? Kies dan voor een oranje wand erachter. Wil je juist meer rust en eenheid? Kies dan voor kleuren die dichter bij elkaar liggen op de kleurencirkel.

 

Chromatische en achromatische kleuren

Chromatische kleuren zijn kleuren met een kleurtoon (makkelijk gezegd: alle kleuren behalve zwart, wit en grijs). Achromatische kleuren zijn kleuren zonder kleurtoon zoals grijs, zwart en wit die niet in de kleurencirkel voorkomen. Dat achromatische kleuren niet in de kleurencirkel voorkomen, betekend niet dat ze niet belangrijk zijn. Ze spelen een belangrijke rol in het mengen van verschillende kleuren.

Hierdoor kan je in de volgende stap van de online cursus interieur inrichten spelen met de helderheid en de verzadiging van kleuren.

 

Volgende stap

 

Advertentie