Pages Navigation Menu

Kleuren | 3. Helderheid

 

Vorige stap

 

In de vorige stap van de online cursus interieur inrichten heb je geleerd hoe de kleurencirkel van Johannes Itten werkt. In deze stap gaan we iets dieper in op de helderheid en verzadiging van kleuren.

 

Kleuren mengen

Kleuren kunnen op verschillende manieren gemengd worden:

Tint of kleurtoon: Menging van pure kleuren zonder bijkomst van zwart, wit of grijs
Aanpassing van de helderheid: Menging van pure kleuren met zwart of wit
Aanpassing van de verzadiging: Mening van pure kleuren met grijs

 

Tint of kleurtoon

 

Kleurtoon_tint_kleuren

 

Een tint of kleurtoon verwijst naar de aard van de kleur zoals geel of groen en is te vinden op de buitenste ring van de kleurencirkel. Het is een pure kleur zonder toevoeging van zwart, grijs of wit en wordt bereikt door het verschuiven van kleur. Door de mengverhouding te aan te passen kan een oneindig aantal tinten of kleurtonen gemaakt worden en kan een tint warmer of koeler gemaakt worden.

 

Helderheid kleuren (toevoeging van zwart of wit)

 

Helderheid_kleuren

 

Niet alle kleuren zijn even licht of donker, ze hebben een verschillende lichtintensiteit. Wit heeft de hoogste helderheid (99 in de bovenstaande afbeelding) en zwart heeft de laagste helderheid (0 in de bovenstaande afbeelding). De mate van de helderheid van een kleur kan dus verhoogd worden door de toevoeging van wit of verlaagd worden door de toevoeging van zwart. Hoe meer wit aan een kleur toegevoegd wordt, hoe helderder hij wordt, we spreken dan ook wel van pastel kleuren. Hoe meer zwart toegevoegd wordt, hoe lager de helderheid of intensiteit wordt. Als je aan verschillende kleuren dezelfde hoeveelheid wit of zwart toevoegt, dan krijgen ze dezelfde toonwaarde.

 

Verzadiging kleuren (toevoeging van grijs)

 

kleur_verzadiging

 

Als je een kleur neemt zonder deze te mengen met een andere kleur, dan is de kleur verzadigd. De intensiteit van deze kleur kan worden afgezwakt door de toevoeging van grijs. Hoe minder grijs er is toegevoegd, des te verzadigd de kleur is. De mate van verzadiging wordt gedefinieerd door de afstand van de kleur tot de neutrale as en wordt in de bovenstaande afbeelding uitgedrukt in een getal tussen 00 en 99. Hoe lager het getal, hoe lager de verzadiging is. Dit levert dus een vergrijsde kleur op.

 

Nu je weet waar een kleur uit opgebouwd is kan je in de volgende stap van de online cursus interieur inrichten gaan kijken naar hoe je kleuren kunt combineren.

 

Volgende stap

 

Advertentie